Duró Zsuzsa

 

Több, mint 30 éve határoztam el, hogy a pedagógusok csodálatos hivatását választom életcélomul. Ekkor kezdtem el első tanulmányaimat a cél elérése érdekében. Azóta is folyamatosan képzem magam, hogy a lehető legmagasabb színvonalon szolgálhassam a számomra szent ügyet: a gyerekek tanítását, a tehetségesek fejlesztését, a tanulási, viselkedésbeli problémák megoldását, valamint hogy átadhassam tudásomat pedagógustársaimnak.

Az eltelt évek során számos képesítést szereztem, rengeteg publikációm jelent meg, számtalanszor szerepeltem konferenciákon, előadásokon, tanfolyamokon.

A mellékelt linkek segítségével szeretnék képet alkotni a pedagógia, tehetségfejlesztés, gyermekpszichológia területén elért eredményeimről, szakmai tapasztalataimról, hogy az ITS keretében is segíthessek tovább adni mindezeket.

Szeretnénk a szülők figyelmébe ajánlani Duró ​Zsuzsa könyveit és publikációi,  melyek  a korábban megírt Tehetséges gyerekekről mindenkinek c. kötethez szervesen illeszkedve visz bennünket tovább. A Zsuzsa joggal hangsúlyozza a családnak, mint extrém erővel meghatározó szociális közegnek a fontosságát. A genetikai alapokon túl, s az intézményes nevelés- képzés (óvoda, iskola) terrénuma mellett a családnak köszönhet valóban sokat a személyiség. A családnak van alapvető feladata és lehetősége arra, hogy megjelenítse, gardírozza és fejlessze az utódok talentumát. Sok életrajz, vallomás emeli ilyen szempontból is piedesztálra a családot. Érdemes volt tehát ezt a terepet tudományos alapossággal vizsgálat tárgyává tenni. A legutolsó kötet is szabatos stílusú, olvasmányos, s bizton elő-feltételezhetjük, hogy sokak – szülők, nagyszülők, pedagógusok, – illetve az általa oly nagy türelemmel és eredményességgel oktatott főiskolai, egyetemi hallgatók egyik kedves és hasznos olvasmánya lesz.
Nagy öröm Őt az ITS vezető mentoraként közöttünk köszönteni!